នៅ​ពេល​នាង​នៅ​ម្នាក់ឯង​​ និង​បាន​ឃើញ​បុរស​សង្ហា​ មាន​ដង​ខ្លួន​សិច​ភេទ​​ តើនាង​គិត​ធ្វើ​អ្វី​ខ្លះ?​​

0
96

នៅពេលដែលមនុស្សស្រីនៅម្នាក់ឯងយូរពេក នឹងធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ថា ឯកា ហើយចាប់ផ្ដើមនឹកដល់មនុស្សម្នាក់ដែលតែងតែធ្វើល្អមកលើនាង,​ ពេលខ្លះនាងចង់បាននរណាម្នាក់ ដើម្បីមកសម្លាប់ពេលវេលាដែលឯកានោះ​ ប៉ុន្តែនាងចេះតែគិតថា បុរសនោះ​ នាងឈោងចាប់មិនដល់​ និងមនុស្សប្រុសខ្លះទៀត មិនមែនជាមនុស្សដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់នាងជ្រើសរើស។

បើសិនជានាងនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះ អ្នកគួរតែនៅម្នាក់ឯងជាជាងរើសមនុស្សប្រុសណាម្នាក់ដើម្បីបំបាត់ភាពឯកា ព្រោះនាងនឹងធ្វើបាបចិត្តអ្នកដទៃដោយសារតែបំពេញសេចក្ដីត្រូវការរបស់ខ្លួន។ ស្ថានភាពបែបនេះ នៅពេលនាងនៅម្នាក់ឯង​ និងបានឃើញបុរសសង្ហា ឬបុរសដែលមានដងខ្លួនសិចភេទ​ តើនាងគិតធ្វើអ្វីខ្លះ?