ធ្វើ​យ៉ាង​ម៉េច​បាន​ទៅ​រស់​នៅ​ប្រទេស​អូស្រ្ដាលី​?​​ តាម​ពិត​ទៅ​មាន​របៀប​ចាត់​ចែង​ដែរ​តើ…​​

0
157

អតិថិជនរបស់ខ្ញុំនឹងទទួលបានវីសា ទៅរស់នៅប្រទេសអូស្រ្ដាលី នៅខែ 07 ឆ្នាំ 2019 មួយគ្រួសារ តាមរយៈការតំកល់ប្រាក់ 1,500 000 ដុល្លារ អូស្រ្ដាលីជាមួយរដ្ឋាភិបាលអូស្រ្ដាលី ,​ យើងខ្ញុំនឹងផ្សព្វផ្សាយពត៌មានរីករាយ នេះជូនលោកអ្នក ។ បើលោកអ្នកចង់ជោគជ័យ សូមទាក់ទងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំដែលមានបទពិសោធ៍ ជោគជ័យច្រើនមកហើយ ។​

❤️ក្រុមហ៊ុន ទេពអប្សរ យើងខ្ញុំ ជាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកដែលទទួលបានការទុកចិត្ដពីស្ថានទូត ក្នុងការធ្វើកិច្ចការវិនិយោគច្រើនមកហើយ យើងខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ល្អៗ ដែលអាចយល់ច្បាស់ពីស្ថានការលោកអ្នក ដើម្បីជួយសម្របសម្រួលនិងនៅជាមួយលោកអ្នក អោយទទួលបានជោគជ័យ។

❤️ លក្ខខណ្ឌពិសេសរបស់យើងខ្ញុំគឺ ៖

1. មិនជោគជ័យ មិនយកប្រាក់។
2. មានបទពិសោធន៍ ជោគជ័យជាច្រើនមកហើយ។
3. ជាក្រុមហ៊ុនធំក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរៀបចំ ឯកសារនិងធ្វើការទំនាក់ទំនង.
4. ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកអាចយល់ពី ស្ថានការលោកអ្នកបានច្បាស់ និងជួយសម្របសម្រួលកិច្ចការ លោកអ្នក អោយទទួលបានជោគជ័យ។
5. ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ និង វិធីសាស្រ្ដច្រើនដែលអាចជួយអោយលោកអ្នក ទទួលបានជោគជ័យ។
6. ជាក្រុមហ៊ុន ដែលគិតពីគុណភាពជាចំបង។
7. មិនចាំបាច់អោយលោកអ្នកធ្វើដំណើរឡើងចុះច្រើនក្នុងការរៀបចំឯកសារ។
8. ជាងនេះទៅទៀតយើងមានក្រុមការងារជាច្រើន ដើម្បីជួយ លោក អ្នក។
9. ក្រុមហ៊ុនជួយសម្របសម្រួល និង នៅជាមួយលោកអ្នកជានិច្ច។
10. ជាក្រុមហ៊ុនរៀបចំទិដ្ឋាការ (វីសា) សំរាប់ការទៅវិនិយោគដែលឈានមុខគេនៅប្រទេសកម្ពុជា។

❤️សូមលោកអ្នក រួសរាន់ ព្រោះច្បាប់ប្រទេសអូស្ដ្រាលី គឺ តែងតែផ្លាស់ប្ដូរការធ្វើទិដ្ឋាការ ទៅរស់នៅ៖ ប្រៀបដូចជា លោក អ្នក ធ្វើការវិនិយោគរយៈពេលវែងដូច្នេះដែរ។ សូមបញ្ជាក់៖ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំទទួលអតិថិជនមានកំណត់។​

❤️លោក លោកស្រី អាចជ្រើសរើសលក្ខខណ្ឌ តាមការវិនិយោគ បីប្រភេទដូចខាងក្រោមគឺ ៖
1. AUD 800,000 ( ត្រូវមានប្រាក់ និង ទ្រព្យសម្បត្តិសរុបចូលគ្នាចាប់ពី 800,000 ដុល្លារអូស្រ្តាលីឡើង ដើម្បីបើកអាជីវកម្ម និង សំរាប់ការរស់នៅ )។
2. AUD 1,500,000 ( ដាក់លុយតំកល់ប្រាក់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលអូស្រ្ដាលី 4 ឆ្នាំ )។
3. AUD 5,000,000 វិនិយោគនៅអូស្ដ្រាលី ( វិនិយោគកាន់តែច្រើន លក្ខខណ្ឌកាន់តែងាយស្រួល)។

❤️ទីតាំងក្រុមហ៊ុន នៅផ្ទះលេខ P17- P19 , ស្ថិតនៅចំហៀងផ្សារទំនើបសុវណ្ណា ភ្នំពេញ។​ Phone​ : 012 877 077 / 077 797 766,​ Email: Info@tepapsor.com​ ។

☎️សំរាប់ពត៌មានបន្ថែម លោក លោកស្រី អាចទាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ
📞012 877 077 / 077 797 766 រឺ អញ្ជើញមកក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ ដើម្បីសាកសួរពត៌មានបន្ថែម ឬ Email: Info@tepapsor.com​ ៕​